EvanjelickýKolosenským4,3

Kolosenským 4:3

Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení,


Verš v kontexte

2 V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte. 3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 a zároveň sa mod­lite i za nás, žeby nám Bôh ot­voril dvere slova hovoriť tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som i spútaný,

Evanjelický

3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení,

Ekumenický

3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kris­tovo tajom­stvo, pre ktoré som teraz vo väzení,

Bible21

3 Mod­lete se při­tom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mlu­vit o Kri­stově tajem­ství (pro něž jsem právě ve vězení),