EvanjelickýKazateľ10,15

Kazateľ 10:15

Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta.


Verš v kontexte

14 Blázon má mnoho rečí, hoci ne­vie, čo bude. A kto mu po­vie, čo bude po ňom? 15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta. 16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta.

Evanjelický

15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta.

Ekumenický

15 Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta.

Bible21

15 Pach­tění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do měs­ta!