RoháčekKazateľ10,15

Kazateľ 10:15

Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta.


Verš v kontexte

14 A blázon množí slová, kým človek ne­vie, čo bude; a to, čo bude po ňom, kto mu oznámi? 15 Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta. 16 Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána!

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta.

Evanjelický

15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta.

Ekumenický

15 Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta.

Bible21

15 Pach­tění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do měs­ta!