EkumenickýKazateľ10,15

Kazateľ 10:15

Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta.


Verš v kontexte

14 Hlupák množí slová, hoci človek ne­môže vedieť, čo bude a čo sa stane, keď bude po ňom. Ktože mu to oznámi? 15 Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta. 16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta.

Evanjelický

15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta.

Ekumenický

15 Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta.

Bible21

15 Pach­tění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do měs­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček