EvanjelickýKazateľ10,16

Kazateľ 10:16

Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú.


Verš v kontexte

15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta. 16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú. 17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľach­tic­ký syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie pre opils­tvo.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána!

Evanjelický

16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú.

Ekumenický

16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú.

Bible21

16 Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvo­ji vel­moži zrá­na ho­dují!