EvanjelickýJoel2,18

Joel 2:18

Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.


Verš v kontexte

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podinovi, a nech prosia: Ušet­ri svoj ľud, Hos­podine, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo majú vravieť medzi sebou: Kde je ich Boh? 18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom. 19 Hos­podin od­povedal svoj­mu ľudu: Aj­hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej, a na­sýtite sa tým. A už vás ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Evanjelický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

Ekumenický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Bible21

18 Hos­po­din se pak roz­hor­lí pro svou zema nad svým li­dem se sli­tuje.