RoháčekJoel2,18

Joel 2:18

Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.


Verš v kontexte

17 Kňazi, svätos­lužob­níci Hos­podinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi ol­tárom a nech po­vedia: Zľutuj sa, Hos­podine, nad svojím ľudom a ne­vydaj svoj­ho dedičs­tva v po­tupu, aby nad nimi panovali po­hania. Prečo majú po­vedať medzi národami: Kde je ich Bôh? 18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom. 19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Evanjelický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

Ekumenický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Bible21

18 Hos­po­din se pak roz­hor­lí pro svou zema nad svým li­dem se sli­tuje.

RoháčekJoel2,18