EkumenickýJoel2,18

Joel 2:18

Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom.


Verš v kontexte

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podina, a nech prosia: Ušet­ri, Hos­podin, svoj ľud, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo by mali vravieť medzi národ­mi: Kdeže je ich Boh? 18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom. 19 Hos­podin dá od­poveď svoj­mu ľudu: Hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej a na­sýtite sa tým. Viac vás už ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Evanjelický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

Ekumenický

18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom.

Bible21

18 Hos­po­din se pak roz­hor­lí pro svou zema nad svým li­dem se sli­tuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček