EvanjelickýJoel2,17

Joel 2:17

Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podinovi, a nech prosia: Ušet­ri svoj ľud, Hos­podine, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo majú vravieť medzi sebou: Kde je ich Boh?


Verš v kontexte

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôr­ky. 17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podinovi, a nech prosia: Ušet­ri svoj ľud, Hos­podine, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo majú vravieť medzi sebou: Kde je ich Boh? 18 Vtedy sa Hos­podin roz­hor­lil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Kňazi, svätos­lužob­níci Hos­podinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi ol­tárom a nech po­vedia: Zľutuj sa, Hos­podine, nad svojím ľudom a ne­vydaj svoj­ho dedičs­tva v po­tupu, aby nad nimi panovali po­hania. Prečo majú po­vedať medzi národami: Kde je ich Bôh?

Evanjelický

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podinovi, a nech prosia: Ušet­ri svoj ľud, Hos­podine, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo majú vravieť medzi sebou: Kde je ich Boh?

Ekumenický

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podina, a nech prosia: Ušet­ri, Hos­podin, svoj ľud, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo by mali vravieť medzi národ­mi: Kdeže je ich Boh?

Bible21

17 Kněží, kteří Hos­po­di­nu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hos­po­di­ne, svůj lid, nevydávej po­smě­chu své dědictví, ať nejsou poře­ka­dlem pro pohany! Proč se má ří­kat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“