EvanjelickýJán4,28

Ján 4:28

Evanjelium podľa Jána

Žena nechala teda tam nádobu, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom:


Verš v kontexte

27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden ne­povedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Žena nechala teda tam nádobu, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila; či to nie je Kris­tus?

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy nechala žena svoje ved­ro a od­išla do mes­ta a po­vedala tam ľuďom:

Evanjelický

28 Žena nechala teda tam nádobu, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom:

Ekumenický

28 Žena tam nechala svoj džbán, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom:

Bible21

28 Že­na tam ne­cha­la svůj džbán, ode­š­la do měs­ta a řek­la li­dem: