RoháčekJán4,28

Ján 4:28

Evanjelium podľa Jána

Vtedy nechala žena svoje ved­ro a od­išla do mes­ta a po­vedala tam ľuďom:


Verš v kontexte

27 A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak ni­ktorý ne­povedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Vtedy nechala žena svoje ved­ro a od­išla do mes­ta a po­vedala tam ľuďom: 29 Poďte, vidz­te človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som porobila, či nie je on Kris­tus.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy nechala žena svoje ved­ro a od­išla do mes­ta a po­vedala tam ľuďom:

Evanjelický

28 Žena nechala teda tam nádobu, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom:

Ekumenický

28 Žena tam nechala svoj džbán, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom:

Bible21

28 Že­na tam ne­cha­la svůj džbán, ode­š­la do měs­ta a řek­la li­dem:

RoháčekJán4,28