EvanjelickýIzaiáš38,14

Izaiáš 38:14

Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma!


Verš v kontexte

13 O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou. 14 Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi po­vedal, to On aj vy­konal. Pre za­tr­pk­nutosť mojej duše zmizol môj spánok.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa!

Evanjelický

14 Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma!

Ekumenický

14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma!

Bible21

14 Kvílím jako drozd ane­bo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhů­ru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!