EvanjelickýIzaiáš38,13

Izaiáš 38:13

O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou.


Verš v kontexte

12 Môj príbytok je str­hnutý a od­vlečený odo mňa sťa stan pas­tiera. Dot­kal som svoj život ako tkáč; veď od­strihol ma od os­novy. Od rána do večera skon­cuješ so mnou. 13 O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou. 14 Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma!

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

Evanjelický

13 O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou.

Ekumenický

13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas.

Bible21

13 Do rá­na jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ!