EkumenickýIzaiáš38,14

Izaiáš 38:14

Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma!


Verš v kontexte

13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas. 14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on po­vedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všet­ky svoje roky, aj keď mám hor­kosť v duši.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa!

Evanjelický

14 Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma!

Ekumenický

14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma!

Bible21

14 Kvílím jako drozd ane­bo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhů­ru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček