RoháčekIzaiáš38,14

Izaiáš 38:14

Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa!


Verš v kontexte

13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec. 14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa! 15 To, čo idem hovoriť, on mi už aj povie a on aj učiní. Ta budem chodiť po všetky svoje roky s hor­kosťou svojej duše.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa!

Evanjelický

14 Pištím ako las­tovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prah­nú po­hľadom do výšin: Pane, som sties­nený, za­staň sa ma!

Ekumenický

14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma!

Bible21

14 Kvílím jako drozd ane­bo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhů­ru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!