EvanjelickýIzaiáš34,9

Izaiáš 34:9

A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou.


Verš v kontexte

8 Lebo Hos­podin určil deň po­msty, rok od­platy od­por­com Si­ona. 9 A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou. 10 Ne­uhas­ne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vy­stupovať dym. Cez po­kolenia ostane spus­tošenou, ni­kto ne­prej­de cez ňu na večné časy.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu.

Evanjelický

9 A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou.

Ekumenický

9 Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola.

Bible21

9 Edom­ské po­toky se v de­het ob­rátía tamní půda v síru; celou tu zemi za­chvátí pla­menyhořícího deh­tu!