RoháčekIzaiáš34,9

Izaiáš 34:9

A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu.


Verš v kontexte

8 Lebo to bude deň po­msty Hos­podinovej, rok od­platy, riešenia pravoty Si­ona. 9 A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu. 10 Ne­vyhas­ne ani vod­ne ani v noci; jej dym bude vy­stupovať na veky; bude púšťou z po­kolenia na po­kolenie, na večné veky; nebude toho, kto by išiel cez ňu.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu.

Evanjelický

9 A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou.

Ekumenický

9 Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola.

Bible21

9 Edom­ské po­toky se v de­het ob­rátía tamní půda v síru; celou tu zemi za­chvátí pla­menyhořícího deh­tu!