EkumenickýIzaiáš34,9

Izaiáš 34:9

Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola.


Verš v kontexte

8 Veď prišiel deň Hos­podinovej po­msty, rok od­platy pre spor Si­ona. 9 Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola. 10 V noci ani vo dne ne­vyhas­ne, ne­us­tále bude z nej vy­stupovať dym, z pokolenia na po­kolenie bude pus­tá, nik cez ňu už ni­kdy ne­prej­de.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu.

Evanjelický

9 A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou.

Ekumenický

9 Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola.

Bible21

9 Edom­ské po­toky se v de­het ob­rátía tamní půda v síru; celou tu zemi za­chvátí pla­menyhořícího deh­tu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček