Evanjelický1. Mojžišova28,4

1. Mojžišova 28:4

Genesis

Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.


Verš v kontexte

3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov. 4 Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi. 5 Tak Izák vy­pravil Jákoba a ten od­išiel do Pad­dán-Aramu k Lábánovi, synovi Aramej­ca Betúéla a bratovi Rebeky, mat­ky Jákoba a Ézava.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 A nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu semenu s tebou, aby si dedične do­stal zem svoj­ho po­hos­tín­stva, ktorú dal Bôh Ab­rahámovi.

Evanjelický

4 Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Ekumenický

4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Bible21

4 Kéž ti dá požeh­nání Abraha­movo, to­bě a s te­bou tvé­mu se­meni, abys při­jal za dě­dictví zem svého putování, kte­rou Bůh da­roval Abrahamovi.“