Ekumenický1. Mojžišova28,4

1. Mojžišova 28:4

Genesis

Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.


Verš v kontexte

3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov. 4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi. 5 Izák pre­pus­til Jákoba a ten sa odo­bral do Pad­dan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betúela, brata Rebeky, Jákobovej a Ézavovej mat­ky.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 A nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu semenu s tebou, aby si dedične do­stal zem svoj­ho po­hos­tín­stva, ktorú dal Bôh Ab­rahámovi.

Evanjelický

4 Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Ekumenický

4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Bible21

4 Kéž ti dá požeh­nání Abraha­movo, to­bě a s te­bou tvé­mu se­meni, abys při­jal za dě­dictví zem svého putování, kte­rou Bůh da­roval Abrahamovi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček