Evanjelický1. Mojžišova28,3

1. Mojžišova 28:3

Genesis

Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov.


Verš v kontexte

2 Vy­ber sa, choď do Pad­dán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej mat­ky, a vez­mi si od­tiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej mat­ky. 3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov. 4 Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A sil­ný Bôh všemohúci nech ťa požeh­ná, nech ťa rozp­lodí a rozm­noží, aby si bol hromadou národov.

Evanjelický

3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Ekumenický

3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Bible21

3 Kéž ti Vše­mo­hou­cí Bůh požeh­ná, kéž tě roz­plodí a roz­množí, aby ses stal ot­cem svaz­ku národů.