Bible21Genesis28,4

Genesis 28:4

Kéž ti dá požeh­nání Abraha­movo, to­bě a s te­bou tvé­mu se­meni, abys při­jal za dě­dictví zem svého putování, kte­rou Bůh da­roval Abrahamovi.“


Verš v kontexte

3 Kéž ti Vše­mo­hou­cí Bůh požeh­ná, kéž tě roz­plodí a roz­množí, aby ses stal ot­cem svaz­ku národů. 4 Kéž ti dá požeh­nání Abraha­movo, to­bě a s te­bou tvé­mu se­meni, abys při­jal za dě­dictví zem svého putování, kte­rou Bůh da­roval Abrahamovi.“ 5 Tak Izák ode­s­lal Jáko­ba pryč a ten se vy­dal do Pa­dan-ara­mu k Lábanovi, synu Ara­mej­ce Betue­la, brat­ru Re­be­ky, matky Jáko­ba a Ezaua.

späť na Genesis, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 A nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu semenu s tebou, aby si dedične do­stal zem svoj­ho po­hos­tín­stva, ktorú dal Bôh Ab­rahámovi.

Evanjelický

4 Nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si zau­jal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Ekumenický

4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

Bible21

4 Kéž ti dá požeh­nání Abraha­movo, to­bě a s te­bou tvé­mu se­meni, abys při­jal za dě­dictví zem svého putování, kte­rou Bůh da­roval Abrahamovi.“

Bible21Genesis28,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček