Evanjelický1. Mojžišova22,1

1. Mojžišova 22:1

Genesis

Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som.


Verš v kontexte

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som. 2 Vtedy On riekol: Vez­mi svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vr­chu, o ktorom ti po­viem. 3 Nato Ab­rahám včas­ráno osed­lal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď na štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na mies­to, o ktorom mu Hos­podin po­vedal.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.

Evanjelický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som.

Ekumenický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.