Bible21Genesis22,1

Genesis 22:1

Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.


Verš v kontexte

1 Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl. 2 Bůh ře­kl: „Vez­mi svého sy­na, svého je­diného, svého mi­lovaného Izáka, a jdi do země Mo­ria. Tam ho obě­tuj jako zápalnou oběť na hoře, kte­rou ti určím.“ 3 Druhý den brzy ráno Abraham vstal, ose­dlal svého osla, vzal s se­bou dva služebníky a svého syna Izáka. Na­se­kal dříví pro zápalnou oběť a vy­pravil se k mís­tu, jež mu Bůh určil.

späť na Genesis, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.

Evanjelický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som.

Ekumenický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.

Bible21Genesis22,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček