Ekumenický1. Mojžišova22,1

1. Mojžišova 22:1

Genesis

Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som.


Verš v kontexte

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som. 2 Boh po­vedal: Vez­mi svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vr­chu, o ktorom ti po­viem. 3 Ab­rahám včas­ráno osed­lal os­la, vzal so sebou dvoch sluhov i svoj­ho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vy­bral sa na mies­to, o ktorom mu hovoril Boh.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.

Evanjelický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som.

Ekumenický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček