EvanjelickýEzechiel38,3

Ezechiel 38:3

a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala.


Verš v kontexte

2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu 3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!

Evanjelický

3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala.

Ekumenický

3 a po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­nieža Mešeka a Túbala.

Bible21

3 a řekni – Tak praví Panovník Hos­po­din: Hle, já jsem pro­ti to­bě, Go­gu, ve­le­vlád­ce Meše­ku a Tu­balu!