EvanjelickýEzechiel38,2

Ezechiel 38:2

Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu


Verš v kontexte

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu 3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša, Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu

Evanjelický

2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu

Ekumenický

2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágog proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešeka a Túbala, prorokuj proti nemu

Bible21

2 „Synu člověčí, ob­rať se pro­ti Go­go­vi v zemi Ma­gog, pro­ti ve­le­vlád­ci Meše­ku a Tu­balu. Pro­ro­kuj pro­ti ně­mu