EvanjelickýEzechiel38,23

Ezechiel 38:23

Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi. 22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sa zvelebím a po­svätím a dám sa po­znať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.

Evanjelický

23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

Bible21

23 Tak pro­jevím svou ve­likost a sva­tost a dám se po­znat před oči­ma mno­ha národů. Teh­dy po­znají, že já jsem Hospodin.“