EvanjelickýEzechiel38,22

Ezechiel 38:22

Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním.


Verš v kontexte

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi. 22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

22 A budem sa s ním súdiť morom a kr­vou a dám pršať na neho i na jeho hej­ná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, za­plavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru.

Evanjelický

22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním.

Ekumenický

22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním.

Bible21

22 Budu ho sou­dit mo­rem a krvepro­li­tím, průtrží mračen a krou­pa­mi jako ka­me­ny, budu dštít oheň a sí­ru na něj a jeho šiky – na všech­ny ty náro­dy, které se k ně­mu připo­jí.