RoháčekEzechiel38,23

Ezechiel 38:23

A tak sa zvelebím a po­svätím a dám sa po­znať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.


Verš v kontexte

21 A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi. 22 A budem sa s ním súdiť morom a kr­vou a dám pršať na neho i na jeho hej­ná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, za­plavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru. 23 A tak sa zvelebím a po­svätím a dám sa po­znať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sa zvelebím a po­svätím a dám sa po­znať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.

Evanjelický

23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

Bible21

23 Tak pro­jevím svou ve­likost a sva­tost a dám se po­znat před oči­ma mno­ha národů. Teh­dy po­znají, že já jsem Hospodin.“