EvanjelickýEzechiel38,21

Ezechiel 38:21

Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.


Verš v kontexte

20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby i nebes­ké vtáky, i poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem. 21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi. 22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

21 A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi.

Evanjelický

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.

Ekumenický

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy — znie výrok Pána, Hos­podina — každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.

Bible21

21 Na všech svých horách po­vo­lám pro­ti Go­go­vi meč, praví Panovník Hos­po­din, a všich­ni jeho muži ob­rátí meč pro­ti sobě navzájem.