EvanjelickýEzechiel19,10

Ezechiel 19:10

Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd.


Verš v kontexte

9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela. 10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd. 11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi húštiny vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody.

Evanjelický

10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd.

Ekumenický

10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol úrod­ný a roz­vet­vený od hoj­ných vôd.

Bible21

10 Tvá matka jak réva na tvé vi­niciza­sazená byla u vody, plodná a s množstvím ra­to­lestídík do­statku vo­dy.