EvanjelickýEfezským1,8

Efezským 1:8

v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,


Verš v kontexte

7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti, 8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou, 9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti

Evanjelický

8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,

Ekumenický

8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti,

Bible21

8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.