RoháčekEfezským1,8

Efezským 1:8

ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti


Verš v kontexte

7 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva jeho milos­ti, 8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti 9 oznámiac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej ľúbos­ti, ktorú si preduložil v sebe

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti

Evanjelický

8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,

Ekumenický

8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti,

Bible21

8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.