EkumenickýEfezským1,8

Efezským 1:8

ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti,


Verš v kontexte

7 V ňom máme skr­ze jeho krv vy­kúpenie a od­pus­tenie pre­stúpení podľa bohat­stva jeho milos­ti, 8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti, 9 keď nám dal po­znať tajom­stvo svojej vôle, podľa svoj­ho milos­tivého roz­hod­nutia, v ktorom si pred­sav­zal,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti

Evanjelický

8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,

Ekumenický

8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti,

Bible21

8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček