EvanjelickýEfezským1,7

Efezským 1:7

V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti,


Verš v kontexte

6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom. 7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti, 8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva jeho milos­ti,

Evanjelický

7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti,

Ekumenický

7 V ňom máme skr­ze jeho krv vy­kúpenie a od­pus­tenie pre­stúpení podľa bohat­stva jeho milos­ti,

Bible21

7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti,