Bible21Efeským1,8

Efeským 1:8

kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.


Verš v kontexte

7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti, 8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí. 9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si,

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti

Evanjelický

8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou,

Ekumenický

8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti,

Bible21

8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.

Bible21Efeským1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček