EvanjelickýDaniel5,27

Daniel 5:27

tekél znamená, že si bol od­vážený na váhe a zis­tilo sa, že si ľah­ký;


Verš v kontexte

26 A toto je vy­svet­lenie: mené znamená, že Boh spočítal dni tvoj­ho kráľov­stva a spôsobil mu koniec; 27 tekél znamená, že si bol od­vážený na váhe a zis­tilo sa, že si ľah­ký; 28 perés znamená, že tvoje kráľov­stvo bude roz­delené a dané Médom a Peržanom.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 Tekel, odvážený: Od­vážený si na váhe, a si naj­dený nedos­tatočný.

Evanjelický

27 tekél znamená, že si bol od­vážený na váhe a zis­tilo sa, že si ľah­ký;

Ekumenický

27 tekél — bol si od­vážený na váhach a ukázalo sa, že si nedos­tatočný;

Bible21

27 Te­kel – byl jsi ‚zvážen‘ na vahách a shledán pří­liš lehkým.