Evanjelický2. Timoteovi1,2

2. Timoteovi 1:2

Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi - 2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci -

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.