Roháček2. Timoteovi1,2

2. Timoteovi 1:2

Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta vôľou Božou podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tu Ježišovi, 2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od pred­kov v čis­tom svedomí, jako ne­pres­taj­ne mám na teba pamäť vo svojich pros­bách dňom i nocou

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.