Evanjelický2. Timoteovi1,3

2. Timoteovi 1:3

Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci -


Verš v kontexte

2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci - 4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou,

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od pred­kov v čis­tom svedomí, jako ne­pres­taj­ne mám na teba pamäť vo svojich pros­bách dňom i nocou

Evanjelický

3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci -

Ekumenický

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji pred­kovia s čistým svedomím, keď ne­pres­taj­ne dňom i nocou vo svojich pros­bách pamätám na teba.

Bible21

3 Ve dne i v noci dě­ku­ji Bo­hu, je­muž sloužím s čis­tým svědo­mím tak jako naši před­kové, když na tebe vzpo­mínám ve svých mod­lit­bách.