Bible212. Timoteovi1,2

2. Timoteovi 1:2

mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši, 2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Ve dne i v noci dě­ku­ji Bo­hu, je­muž sloužím s čis­tým svědo­mím tak jako naši před­kové, když na tebe vzpo­mínám ve svých mod­lit­bách.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček