Ekumenický2. Timoteovi1,2

2. Timoteovi 1:2

milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi, 2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji pred­kovia s čistým svedomím, keď ne­pres­taj­ne dňom i nocou vo svojich pros­bách pamätám na teba.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček