Evanjelický2. Kronická7,4

2. Kronická 7:4

Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

3 Keď však všet­ci Iz­rael­ci videli zo­stupovať oheň a slávu Hos­podinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hos­podinovi, že je dob­rý, veď Jeho milosť tr­vá naveky. 4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom. 5 Kráľ Šalamún obetoval ako zábit­nú obeť dvad­saťd­vatisíc kusov hovädzieho dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom.

Evanjelický

4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom.

Ekumenický

4 Po­tom kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Hos­podina.

Bible21

4 Král i vše­chen lid pak před Hos­po­di­nem slavi­li obětní ho­dy.