Ekumenický2. Kronická7,4

2. Kronická 7:4

Po­tom kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Hos­podina.


Verš v kontexte

3 Keď všet­ci Iz­raeliti videli, ako zo­stupuje oheň a Hos­podinova sláva na dom, kles­li na dlažbu tvárou na zem, klaňali sa a vzdávali Hos­podinovi chválu za to, že je dob­rý a že jeho milosť tr­vá naveky. 4 Po­tom kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Hos­podina. 5 Kráľ Šalamún venoval ako obet­ný dar dvad­saťd­vatisíc kusov dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom.

Evanjelický

4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom.

Ekumenický

4 Po­tom kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Hos­podina.

Bible21

4 Král i vše­chen lid pak před Hos­po­di­nem slavi­li obětní ho­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček