Evanjelický2. Kronická7,5

2. Kronická 7:5

Kráľ Šalamún obetoval ako zábit­nú obeť dvad­saťd­vatisíc kusov hovädzieho dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.


Verš v kontexte

4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom. 5 Kráľ Šalamún obetoval ako zábit­nú obeť dvad­saťd­vatisíc kusov hovädzieho dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom. 6 Kňazi stáli na svojich stanovištiach, i levíti s hudob­nými nás­troj­mi Hos­podinovými, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid k velebe Hos­podinovej, pre­tože naveky tr­vá Jeho milosť. S chválo­spev­mi Dávidovými trúbili kňazi pred nimi a všetok Iz­rael stál.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud.

Evanjelický

5 Kráľ Šalamún obetoval ako zábit­nú obeť dvad­saťd­vatisíc kusov hovädzieho dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

Ekumenický

5 Kráľ Šalamún venoval ako obet­ný dar dvad­saťd­vatisíc kusov dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

Bible21

5 Král Šalo­moun obětoval 22 000 býků a 120 000 ov­cí. Tak­to král a vše­chen lid za­svě­ti­li Boží chrám.