Roháček2. Kronická7,4

2. Kronická 7:4

Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky. 4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom. 5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom.

Evanjelický

4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom.

Ekumenický

4 Po­tom kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Hos­podina.

Bible21

4 Král i vše­chen lid pak před Hos­po­di­nem slavi­li obětní ho­dy.