Evanjelický2. Kronická7,3

2. Kronická 7:3

Keď však všet­ci Iz­rael­ci videli zo­stupovať oheň a slávu Hos­podinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hos­podinovi, že je dob­rý, veď Jeho milosť tr­vá naveky.


Verš v kontexte

2 Kňazi ne­moh­li vstúpiť do domu Hos­podinov­ho, lebo ho na­pl­nila Jeho sláva. 3 Keď však všet­ci Iz­rael­ci videli zo­stupovať oheň a slávu Hos­podinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hos­podinovi, že je dob­rý, veď Jeho milosť tr­vá naveky. 4 Kráľ a všetok ľud práve obetovali zábit­nú obeť pred Hos­podinom.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky.

Evanjelický

3 Keď však všet­ci Iz­rael­ci videli zo­stupovať oheň a slávu Hos­podinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hos­podinovi, že je dob­rý, veď Jeho milosť tr­vá naveky.

Ekumenický

3 Keď všet­ci Iz­raeliti videli, ako zo­stupuje oheň a Hos­podinova sláva na dom, kles­li na dlažbu tvárou na zem, klaňali sa a vzdávali Hos­podinovi chválu za to, že je dob­rý a že jeho milosť tr­vá naveky.

Bible21

3 Všich­ni synové Iz­rae­le vi­dě­li, jak se­stu­puje oheň. Když spatři­li Hos­po­di­novu slávu nad chrá­mem, poklek­li na dlažbu tváří k ze­mi, klaně­li se a dob­rořeči­li Hospodinu: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!“