Evanjelický2. Kronická1,2

2. Kronická 1:2

Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov,


Verš v kontexte

1 Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým. 2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov, 3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona.

Evanjelický

2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov,

Ekumenický

2 Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov

Bible21

2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů.