Roháček2. Kronická1,2

2. Kronická 1:2

A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona.


Verš v kontexte

1 A Šalamún, syn Dávidov, sa po­sil­nil nad svojím kráľov­stvom, a Hos­podin, jeho Bôh, bol s ním a zveličil ho vy­soko. 2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona. 3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona.

Evanjelický

2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov,

Ekumenický

2 Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov

Bible21

2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů.